ثبت کسب و کار

آهنگ

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکز آموزشی
  • آموزشگاه آزاد موسیقی
مدیریت: 
نجمه روحانی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۱۰۷۶۲۵۳
تلفن: 
۰۳۱۳۴۴۸۹۷۶۵
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خيابان كاوه - ميدان ۲۵ آبان - نبش بن بست ۲۳
شرح فعالیت و خدمات : 

سنتی، پاپ