ثبت کسب و کار

آویژه

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
حمید پابرجی
تلفن همراه: 
۰۹۱۲۲۷۹۷۱۰۰
تلفن: 
۰۳۱۵۵۴۵۱۷۰۰
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • کاشان
آدرس: 
کاشان - خیابان مدرس - کوچه سیاست ۱۰
شرح فعالیت و خدمات : 

تبلیغات