ثبت کسب و کار

اتاق آبی

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
اصغر امانی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۳۳۲۱۰۹۱
تلفن: 
۰۳۱۴۲۶۳۰۷۰۷
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • نجف آباد
آدرس: 
نجف آباد - خیابان فردوسی مرکزی - جنب باشگاه دستان - پلاک ۵۵
شرح فعالیت و خدمات : 

تبلیغات