ثبت کسب و کار

ارم

دسته بندی کسب و کار: 
  • چاپ و نشر
  • چاپخانه ها
مدیریت: 
احسان باقریان
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۱۱۲۷۷۲۹
تلفن: 
۰۳۱۳۳۲۷۳۷۳۱
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خیابان خرم - خیابان شهیدان غربی بعد از ملت بین ۴۴ - ۴۶
شرح فعالیت و خدمات : 

چاپ افست