ثبت کسب و کار

انصار الامام المنتظر(عج)

دسته بندی کسب و کار: 
  • چاپ و نشر
  • ناشران
مدیریت: 
مصطفی حسناتی نجف آبادی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۳۳۳۵۳۱۲
تلفن: 
۰۳۳۱۲۵۱۲۶۰۰
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • نجف آباد
آدرس: 
نجف آباد - خیابان منتظری شمالی - حوزه علمیه نجف آباد
شرح فعالیت و خدمات : 

نشر مکتوب