ثبت کسب و کار

بانوسرای آفتاب و دفتر تخصصی بانوان

دسته بندی کسب و کار: 
مدیریت: 
خانم لندی
تلفن: 
۰۳۱۳۴۴۶۸۱۱۳
۰۳۱۳۴۴۶۸۱۱۲
فکس: 
۰۳۱۳۴۴۶۸۱۱۴
ایمیل: 
banoosara.aftab@gmail.com
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
میدان قدس - ابتدای خیابان سروش - کوچه آفتاب (۶۲)
شرح فعالیت و خدمات : 

دفتر تخصصی بانوان با همکاری و هم اندیشی اعضای شورای علمی، مشورتی و کارشناسان امور بانوان بر اساس نیازسنجی بعمل آمده در خصوص مساله شناسی حوزه بانوان بستر مناسبی در زمینه خدمات تخصصی و عمومی ارائه می نماید و با استفاده از فن آوری روز، توسعه ارتباطات در راستای کمی و کیفیت خدمات در حوزه زنان تلاش می کند.