ثبت کسب و کار

تاکستان

دسته بندی کسب و کار: 
  • چاپ و نشر
  • چاپخانه ها
مدیریت: 
حجت اله رحمانی
تلفن همراه: 
۰۹۱۲۲۸۲۷۶۰۵
تلفن: 
۰۲۸۲۵۲۲۳۶۰۰
شهر و استان: 
آدرس: 
خ امام موسی صدر پلاک ۱۲۰
شرح فعالیت و خدمات : 

چاپ