ثبت کسب و کار

درین

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
علیرضا حمامی
تلفن همراه: 
۰۹۳۶۹۷۱۸۲۵۹
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • کاشان
آدرس: 
کاشان -میدان معلم زیدی - کوچه ایمان غربی
شرح فعالیت و خدمات : 

تبلیغات