ثبت کسب و کار

دیبا

دسته بندی کسب و کار: 
  • چاپ و نشر
  • چاپخانه ها
مدیریت: 
محمد حسین رئوفی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۱۱۷۶۳۰۷
تلفن: 
۰۳۱۳۳۲۶۶۵۴۰
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خیابان گلزار - ابتدای استاد همائی شماره ۱۴۸
شرح فعالیت و خدمات : 

چاپ