ثبت کسب و کار

رخ شید

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
بابک کلاه کج
تلفن همراه: 
۰۹۱۶۳۱۳۰۶۶
تلفن: 
۰۶۱۳۲۹۳۱۷۰۴
شهر و استان: 
آدرس: 
خیابان آزادگان - نبش شریف زاده - ساختمان شمخانی - طبقه۴ واحد۹