ثبت کسب و کار

زمان

دسته بندی کسب و کار: 
  • چاپ و نشر
  • لیتوگرافی
مدیریت: 
بتول مقاره عابد
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۴۰۹۶۲۰۹
تلفن: 
۰۳۱۳۲۲۰۹۰۵۹
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خیابان سپاه-کوچه تلفنخانه -روبروی کوچه سردار جنگ