ثبت کسب و کار

سراج

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
مهدی داستانیان
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۳۲۵۵۱۱۶
تلفن: 
۰۳۱۳۵۳۱۱۲۴۶
۰۳۱۳۵۳۱۱۲۴۷
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
بلوار ارغوانیه - نبش ارغوانیه ۲۷ - ساختمان اتحادیه آهن فروشان - طبقه سوم - واحد ۵
شرح فعالیت و خدمات : 

تبلیغات