ثبت کسب و کار

سیمای امید

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
محمد حسن امیدوار
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۳۷۱۰۶۱۷
تلفن: 
۵۷۴۲۰۳۹۹
۵۷۴۲۰۶۰۴
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • گلپایگان
آدرس: 
گلپایگان - خیابان امام حسین - روبروی ایستگاه تاکسیرانی
شرح فعالیت و خدمات : 

تبلیغات