ثبت کسب و کار

سینا

دسته بندی کسب و کار: 
  • چاپ و نشر
  • چاپخانه ها
مدیریت: 
محمد علی اینانلو
تلفن همراه: 
۰۹۱۲۱۸۲۹۰۵۶
تلفن: 
۰۲۸۲۴۲۲۲۷۳۲
شهر و استان: 
آدرس: 
بلوار امام بازار روز- پلاک ۵۷
شرح فعالیت و خدمات : 

چاپ