ثبت کسب و کار

سینا

دسته بندی کسب و کار: 
  • چاپ و نشر
  • چاپخانه ها
مدیریت: 
محمد رضا مقضی
تلفن همراه: 
۸۱۵۴۶۱۳۳۹۵
تلفن: 
۳۲۶۵۳۹۴۹
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
چهارراه نقاشی _ اول خیابان نشاط