ثبت کسب و کار

شادرنگ

دسته بندی کسب و کار: 
  • چاپ و نشر
  • چاپخانه ها
مدیریت: 
محمد حسن الهامی نژاد
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۱۰۸۲۶۵۳
تلفن: 
۰۳۱۳۲۳۳۷۵۰۱
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
چهار راه بهشتی-ابتدای دکتر بهشتی(شاپور قدیم)پاساژ وزیری
شرح فعالیت و خدمات : 

چاپ افست