ثبت کسب و کار

شرکت تعاونی ناشران اصفهان

دسته بندی کسب و کار: 
مدیریت: 
سیدحسن پارسافر
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۳۱۳۹۰۵۹
تلفن: 
۰۳۱۳۲۳۵۸۷۶۴
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خیابان شیخ بهایی - چهارراه قصر - پاساژمستجاب - طبقه دوم