ثبت کسب و کار

شریف

دسته بندی کسب و کار: 
  • چاپ و نشر
  • چاپخانه ها
مدیریت: 
حسن اخوان شریف
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۱۱۱۶۵۱۳
تلفن: 
۰۳۱۳۶۲۴۴۶۳۶
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خیابان حکیم نظامی – پاساژ نور – ایستگاه سنگتراشها - طبقه پایین
شرح فعالیت و خدمات : 

چاپ افست