ثبت کسب و کار

فرهنگ و هنر شرق

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
لیلا شیخ صادقی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۳۲۵۳۰۳۹
تلفن: 
۰۳۱۳۶۶۲۷۶۸۷
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خیابان نیکبخت - روبه روی دادگستری - ساختمان ماکان ۵ -طبقه دوم - واحد ۲۵
شرح فعالیت و خدمات : 

تبلیغات