ثبت کسب و کار

فیلمساز سپاهان

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکز آموزشی
  • آموزشگاه آزاد سینمایی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۱۱۰۳۱۸۲
تلفن: 
۰۳۱۳۶۶۰۵۱۵۱
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خيابان سجاد - ابتدای سپهسالار - سمت راست
شرح فعالیت و خدمات : 

آموزش عکاسی