ثبت کسب و کار

مجتمع فرهنگی دیجیتال امام رضا (ع)

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • مراکز فرهنگی دیجیتال
مدیریت: 
محمدرضا اسماعیل زاده
تلفن همراه: 
۰۹۱۵۵۰۴۷۱۳۶
تلفن: 
۰۵۱۳۸۴۹۲۰۷۴
ایمیل: 
info@kh-digital.ir
شهر و استان: 
آدرس: 
خیابان احمد آباد – پاستور۱۱ – پلاک۲