ثبت کسب و کار

مروارید خلیج فارس

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
روح اله قیصری نیا
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۳۳۳۵۰۱۵
تلفن: 
۰۳۱۴۲۶۳۲۸۶۳
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • نجف آباد
آدرس: 
نجف آباد - خیابان منتظری شمالی - جلوتر از اداره ثبت اسناد - نبش کوچه پارسا
شرح فعالیت و خدمات : 

تبلیغات