ثبت کسب و کار

مرکزعلمی کاربردی فرهنگ وهنر ۱ اصفهان

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکز آموزشی
  • مراکز آموزش عالی
تلفن: 
۰۳۱۳۴۳۵۴۴۰۰
فکس: 
۰۳۱۳۴۴۲۵۹۲۲
ایمیل: 
info@uastca-esf۱.ac.ir
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
سه راهی ملک شهر - انتهای نگارستان
شرح فعالیت و خدمات : 

این مرکز ازسال ۱۳۷۹ تاکنون مسئولیت آموزش فرهیختگان