ثبت کسب و کار

مهر

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکز آموزشی
  • مراکز مهارتی کارودانش
مدیریت: 
تاج الملکوک آریانی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۲۳۱۴۸۲۵
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
چهاراه پلیس- خ۱۷شهریور مرکزی - بن بست پژوهش
شرح فعالیت و خدمات : 

چهره سازی - عکاسی دیجیتال - طراحی بسته بندی - گرافیک کامپیوتری