ثبت کسب و کار

مکتب خانه زریاب

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکز آموزشی
  • آموزشگاه آزاد موسیقی
مدیریت: 
خسرو بیت سرکیس
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۱۱۷۵۰۸۷
تلفن: 
۰۳۱۳۶۲۷۱۸۲۲
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خ خاقانی - کوچه هوانس شیراز - بن بست فراز
شرح فعالیت و خدمات : 

سنتی، پاپ، کلاسیک، کارگاههای آموزشی
، ارکسترنوازی، ارف