ثبت کسب و کار

نگار

دسته بندی کسب و کار: 
  • چاپ و نشر
  • چاپخانه ها
مدیریت: 
محمود عابدی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۱۱۳۰۲۲۹
تلفن: 
۰۳۱۳۷۷۲۹۳۶۲
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خیابان شهید اشرفی اصفهانی(کهندژ) جنب کوچه شهید جوانی(کوچه شماره ۳۳)
شرح فعالیت و خدمات : 

چاپ افست