ثبت کسب و کار

وزیری

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکز آموزشی
  • آموزشگاه آزاد موسیقی
مدیریت: 
سعید ابوطالبیان
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۲۰۰۱۶۸
تلفن: 
۰۳۱۳۶۳۰۶۶۱۹
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خ سپهسالار - پلاک ۴۹
شرح فعالیت و خدمات : 

پاپ - سنتی