ثبت کسب و کار

پارس ایلیا

دسته بندی کسب و کار: 
  • چاپ و نشر
  • ناشران
مدیریت: 
محمد اسماعیل فاطمی سرشت
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۱۶۹۱۶۵۷
۰۹۱۳۱۱۴۷۱۵۷
تلفن: 
۰۳۱۳۲۲۲۲۹۸۶
۰۳۱۳۲۲۲۲۹۸۹
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خیابان چهارباغ خواجو - مجتمع ۱۱۳ واحد ۴
شرح فعالیت و خدمات : 

نشر مکتوب