ثبت کسب و کار

پرین

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
ساره پهلوانی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۶۸۹۷۱۷۳
۰۹۱۳۶۸۹۷۱۷۴
تلفن: 
۰۳۱۵۷۴۳۷۲۵۴
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • گلپایگان
آدرس: 
گلپایگان - خیابان طالقانی - نبش کوچه ۲۱
شرح فعالیت و خدمات : 

تبلیغات