ثبت کسب و کار

پیام زنده رود

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
ناهید اسماعیلی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۸۷۱۰۶۷۱
۰۹۱۳۶۷۳۸۴۰۰
تلفن: 
۰۳۱۳۵۲۲۷۷۳۰
۰۳۱۳۵۲۲۷۰۶۵
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خیابان جی- نبش خیابان همدانیان - مجتمع تجاری صابری - طبقه زیرین
شرح فعالیت و خدمات : 

تبلیغات