ثبت کسب و کار

گندم نگار

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
شادی کاظمی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۳۶۴۷۳۱۰
تلفن: 
۰۳۱۳۳۳۳۴۶۲۲
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خیابان امام خمینی - روبه روی تابلوی خانه اصفهان- خیابان شهدای لیمجیر - سمت راست روبه روی تقاطع دوم
شرح فعالیت و خدمات : 

تبلیغات