ثبت کسب و کار

آریا

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکز آموزشی
  • آموزشگاه آزاد موسیقی
مدیریت: 
آربی بابومیان
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۳۲۶۴۱۰
تلفن: 
۰۳۱۳۶۲۴۴۵۳۳
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خ خاقانی - خ چهارسوق پ ۸۲
شرح فعالیت و خدمات : 

سنتی، پاپ، کلاسیک، کارگاههای آموزشی،
پژوهشی، ارکسترنوازی، ارف