ثبت کسب و کار

آفتابگردان

دسته بندی کسب و کار: 
  • چاپ و نشر
  • چاپخانه ها
مدیریت: 
ابراهیم شیروانی جوزدانی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۳۱۸۲۲۲۴
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خیابان امام خمینی روبروی سه راه ملک شهر کوچه مهر ۲۰۰متر داخل کوچه روبروی خدمات ۱۲۱