ثبت کسب و کار

آوای نی

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکز آموزشی
  • آموزشگاه آزاد موسیقی
مدیریت: 
یوسف اصبری
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۱۷۲۴۱۸۳
تلفن: 
۵۷۳۵۴۴۴۱
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • گلپایگان
آدرس: 
خیابان طالقانی کوچه ۲/۱ انتهای کوچه جنب نمایندگی صا ایران- خرمی