ثبت کسب و کار

آیةاله حججی

دسته بندی کسب و کار: 
  • موسسات فرهنگی قرآن و عترت
مدیریت: 
رضا حججی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۲۳۳۶۴۶۷
۰۹۱۳۳۳۲۱۳۱۰
تلفن: 
۴۲۶۲۷۲۷۴
ایمیل: 
m.hojaji۶۴۶۷@gmail.com
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • نجف آباد
آدرس: 
چهارراه بازار-ابتدای خ منتظری شمالی -کتابخانه آیةاله حججی