ثبت کسب و کار

احمدی

دسته بندی کسب و کار: 
  • چاپ و نشر
  • چاپخانه ها
مدیریت: 
محمدرضا احمدی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۳۰۲۸۸۶
تلفن: 
۰۳۱۳۲۲۱۶۰۶۶
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خیابان سپاه - اول مسجد کازرونی
شرح فعالیت و خدمات : 

چاپ افست