ثبت کسب و کار

الفبای هنر نصف جهان

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • موسسات فرهنگی و هنری
مدیریت: 
سید حسن رضوی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۱۰۸۵۷۱۳
تلفن: 
۰۳۱۳۲۲۷۴۵۹۸
فکس: 
۰۳۱۳۲۲۷۴۵۸۲
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خ بزرگمهر - ابتدای خیابان مفتح - ساختمان آسیا طبقه دوم
شرح فعالیت و خدمات : 

آموزشهای مهارت کارودانش و آموزشهای آزادهنری