ثبت کسب و کار

اندیشه

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
علی لطفی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۳۶۱۴۸۲۳
تلفن: 
۰۳۱۵۵۵۷۸۰۵۱
فکس: 
۰۳۱۵۵۵۷۴۴۵۹
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • کاشان
آدرس: 
کاشان - نبش میدان معلم - جنب بانک ملت
شرح فعالیت و خدمات : 

تبلیغات