ثبت کسب و کار

ایران تبلیغ

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
هادی الله وردی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۲۰۲۰۱۳۹
تلفن: 
۰۳۱۳۶۶۰۵۱۰۳
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خیابان سجاد- ابتدای خیابان سپهسالار -ساختمان آسمان- طبقه اول
شرح فعالیت و خدمات : 

تبلیغات