ثبت کسب و کار

خاتمی

دسته بندی کسب و کار: 
  • چاپ و نشر
  • چاپخانه ها
مدیریت: 
عبدالرسول خاتمی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۱۲۱۲۹۴۹
تلفن: 
۳۲۱۸۱۸۸
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • شهرضا
آدرس: 
خیابان انقلاب - طبقه زیرین پاساژمیر شفیعی
شرح فعالیت و خدمات : 

تبلیغات