ثبت کسب و کار

رشاد

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
محسن مغزیان
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۱۱۹۴۲۲۹
تلفن: 
۰۳۱۳۶۶۲۹۵۰۵
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خ آپادانااول - جنب اوزالید آپادانا - کوچه بهشت - پ ۵۹
شرح فعالیت و خدمات : 

تبلیغات