ثبت کسب و کار

سبحان مبارکه

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکز آموزشی
  • مراکز مهارتی کارودانش
مدیریت: 
محسن ملا حسینی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۳۳۵۶۶۱۶
تلفن: 
۰۳۱۵۲۴۰۶۶۱۵
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • مبارکه
آدرس: 
خیابان شهدای جعفرزاده
شرح فعالیت و خدمات : 

چهره سازی - دستیاری طراحی لباس (دوخت و ترمیم) - عکاسی دیجیتال - مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده - گرافیک کامپیوتری