ثبت کسب و کار

ستایش

دسته بندی کسب و کار: 
  • چاپ و نشر
  • چاپخانه ها
مدیریت: 
ابراهیم مطلبی فشارکی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۲۷۰۱۶۲۱
تلفن: 
۰۳۱۳۵۵۷۷۴۸۹
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خیابان پروین - روبروی پمپ بنزین - نبش کوی ژاله (شماره ۷۷)
شرح فعالیت و خدمات : 

چاپ افست