ثبت کسب و کار

سنا

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
محمدمغزیان
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۱۱۰۳۹۹۶
تلفن: 
۰۳۱۳۶۶۱۰۳۷۴
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خ آپادانا اول - بن بست بهشت (۱۶) پ ۶۱
شرح فعالیت و خدمات : 

تبلیغات