ثبت کسب و کار

سوژه

دسته بندی کسب و کار: 
  • چاپ و نشر
  • لیتوگرافی
مدیریت: 
موسی انجمنی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۲۲۶۱۵۷۹
تلفن: 
۰۳۱۳۶۶۰۲۵۸۸
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خیابان سجاد - خیابان شهید خلیلی - نبش بن بست شهید قادرزاده شماره۱۱ پلاک ۲۶۷