ثبت کسب و کار

شرکت تعاونی چاپ روزبه

دسته بندی کسب و کار: 
  • چاپ و نشر
  • چاپخانه ها
مدیریت: 
عباس میرزایی
تلفن همراه: 
۰۹۱۲۱۰۶۳۷۰۹
تلفن: 
۰۲۸۲۲۸۲۲۶۰۰
شهر و استان: 
آدرس: 
ش رجایی نرسیده به کوچه ۱۵ روبروی نانوایی نوری
شرح فعالیت و خدمات : 

چاپ