ثبت کسب و کار

شیدا

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکز آموزشی
  • آموزشگاه آزاد موسیقی
مدیریت: 
منوچهر غیوری
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۱۳۱۵۰۹۱
تلفن: 
۴۲۶۴۴۶۱۸
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • نجف آباد
آدرس: 
خیابان امام خمینی (ره ) شرقی - اول کوچه شهامت طبقه پایین دنیای زبان
شرح فعالیت و خدمات : 

سنتی، پاپ، کلاسیک، کارگاههای آموزشی،
پژوهشی، ارف