ثبت کسب و کار

صبا

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکز آموزشی
  • آموزشگاه آزاد موسیقی
مدیریت: 
مهرداد بابک پور
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۱۰۱۹۶۵۰
تلفن: 
۰۳۱۳۳۳۷۹۰۲۲
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
دروازه تهران - نبش رباط - پ ۱۶
شرح فعالیت و خدمات : 

سنتی، پاپ، کلاسیک، ارف