ثبت کسب و کار

عنبری

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • کانون آگهی وتبلیغات
مدیریت: 
موسی عنبری
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۳۷۱۳۸۴۴
تلفن: 
۰۳۱۵۷۲۲۳۸۴۴
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • فریدن
آدرس: 
فریدن - داران - بلوار طالقانی - روبروی بنیاد شهید
شرح فعالیت و خدمات : 

تبلیغات