ثبت کسب و کار

فرایند تحقیق پاسارگاد

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • موسسات تولید فیلم
مدیریت: 
محمودرضا اسدی
تلفن همراه: 
۰۹۱۳۱۱۱۱۶۶۹
تلفن: 
۰۳۱۳۴۶۵۱۰۰۳
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • اصفهان
آدرس: 
خ کاوه -خ بهمن- نبش بن بست گلدیس - موسسه فرایند تحقیق
شرح فعالیت و خدمات : 

تولیدفیلم