ثبت کسب و کار

فرهنگسازان معاصر

دسته بندی کسب و کار: 
  • مراکزفرهنگی هنری
  • موسسات تولید فیلم
مدیریت: 
احمد شریعتی نجف آبادی
تلفن همراه: 
۰۹۱۲۲۲۶۸۸۲۳
تلفن: 
۰۳۱۴۲۶۴۶۸۶۱
شهر و استان: 
  • اصفهان
  • نجف آباد
آدرس: 
خیابان مجاهد جنوبی - روبروی کوی کوثر - جنب لبنیاتی مهرگان
شرح فعالیت و خدمات : 

تولیدفیلم